Hôm nay: 24/6/2019
                        
 
BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU

 

 

Hiệu trưởng: Hà Huy Sơn

Năm sinh: 1958

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: DĐ: 0912290239 – Tel: 02103840186(cơ quan)

Email: vts.viettri@sosvietnam.org

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường, Quy chế nhân viên Làng trẻ em SOS Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hiệu trưởng có những nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường

2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của nhà trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và người học.

4. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

5. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong trường.

6. Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định. Chấp hành các quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

7. Thực hiện đây đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

 

 

Phó Hiệu trưởng: Vũ Xuân Thùy

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: trung cấp

Số điện thoại: DĐ: 0989811012 – Tel: 02106271318(cơ quan)
Email: xuanthuyhgvt@gmail.com

1. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng:

+ Phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo, giáo dục học sinh.

+ Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động giảng dạy của giáo viên.

+ Phụ trách quan hệ doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.

Giải quyết các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

2. Khi giải quyết công việc được hiệu trưởng giao, phó hiệu trưởng thay mặt hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.

29/1/2013
ThÔng bÁo

� Thông báo tuyển sinh 2019 (21/3/2019)

� Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Tin học "Theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin" (8/10/2017)

� THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2017 (19/8/2017)

� Quy chế học bổng SOS (7/4/2015)

� Điều lệ Trường TCN Hermann Gmeiner Việt Trì (4/2/2015)

Tin tức

� Hội thi thiết bị tự làm cấp tỉnh 2019 (29/5/2019)

� CHUYẾN THĂM CỦA ĐOÀN KHÁCH SOS NA UYVÀ CÁC NHÀ TÀI TRỢ TẠI VIỆT TRÌ (22/1/2019)

� ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO HỌC SINH HỌC NGHỀ (7/1/2019)

� KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2017 (17/9/2017)

� HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ILO (12/9/2017)